__Press room

VANK na targach dla architektów ARCHITECT@WORK
17 maja 2023

VANK na targach dla architektów ARCHITECT@WORK

Po raz pierwszy VANK bierze udział w targach dla architektów ARCHITECT@WORK. Ostatnie innowacje pokaże w Warszawie 30 i 31-go maja 2023 kontynuując kampanię WELLBIOING. 

Wydaje nam się, że ciekawa formuła sprawiedliwej, ekologicznej i kompaktowej prezentacji produktów sprawi, że targi będą wygodnym źródłem wiedzy na temat najnowszej technologii dostępnej na rynku. 

Jako ostatnie innowacje eksponujemy prośrodowiskowe rozwiązania akustyczne, w EXPO XXI na stoisku 113. Własny materiał VANK_BIO można też zobaczyć na wystawie materiałów FROM GROUND TO FAÇADE pod kuratelą MaterialDriven. 

VANK na ORGATEC 2022 z hasłem WELLBIOING
30 października 2022

VANK na ORGATEC 2022 z hasłem WELLBIOING

Miło nam, że poznaliśmy się na targach ORGATEC. Cieszymy się, że tegoroczna idea VANK  spotkała  się  z  tak  dużym  zainteresowaniem  i  pozytywnym  odbiorem.  Motto WELLBIOING  odzwierciedla  naszą  drogę  do  dobrego  samopoczucia  użytkowników  i naturalnego  otoczenia  we  wnętrzach,  które  -  jak  się  okazuje  -  jest  dziś  najbardziej potrzebne. Jest to też nasza nowa opowieść o bioekonomii, fotosyntezie i zielonych biurach przyszłości. Mamy nadzieję, że razem dalej będziemy ją opowiadać i tworzyć.

15 maja 2023

KONTAKT DLA PRASY