Zmiany, które wprowadzono w przestrzeniach biurowych KRUK S.A. mają na celu zachęcić pracowników do zacieśniania współpracy, realizowania wspólnych projektów, wzajemnego wspierania się w codziennych obowiązkach i uczenia się od siebie w sytuacji powrotu do pracy w biurze (czy to na stałe, czy w systemie hybrydowym). "Jedną z potrzeb naszego klienta była możliwość pracy w skupieniu. Pracownicy mają możliwość korzystania z takiego miejsca, ponieważ wyposażyliśmy biuro KRUKa w budki akustyczne, które dzięki specjalnej konstrukcji i zastosowaniu materiałów dźwiękochłonnych, tłumią głosy z wnętrza budki na zewnątrz oraz izolują od dźwięków otoczenia biurowego. Dzięki temu rozwiązaniu źródło hałasu jest izolowane, a pracownicy mogą się skoncentrować wewnątrz budki, np. wykonując zadania czy odbywając rozmowę telefoniczną lub wideokonferencję." - biuro WES.expert z Wrocławia.

Koordynacja projektu: WES.expert
Rok realizacji projektu: 2022
Produkty VANK użyte w projekcie: