__NOWOŚCI

Nasze ostatnie innowacje pokażemy w Zurychu (3-4.05, Messe Zürich), Warszawie (30-31.05, EXPO XXI) i Hamburgu (13-14.09, Messe Hamburg).
Nasze motto WELLBIOING to połączenie wartości prośrodowiskowych i potrzeb dobrostanu zdrowotnego każdego człowieka.
Panele akustyczne VANK pełnią funkcję absorberów i dyfuzorów. Ich współczynnik alfa wynosi 0,9